Kontakt

Personel

Delägare

Övrig personel

Kari Kuusisto

Juris magister, ekonom, rättegångsbiträde med tillstånd, köpvittne, fastighetsförmedlare

Tel.
010 2311505

Email
kari.kuusisto@justitum.fi

Maarit Levoniemi

Juris magister, rättegångsbiträde med tillstånd

Tel.
010 2311508 (office)
050 344 3777

Email
maarit.levoniemi@justitum.fi

Jaakko Tapala

Vice häradshövding

Tel.
010 2311 509
050 325 94 45

Fax:
+358 9 876 4044

Email:
info@justitum.fi

Assistenter