Avioehto ja ositus Helsinki

Avio-oikeudelliset kysymykset nousevat pinnalle avioerotilanteessa. Osituksessa jaetaan puolisoiden omaisuus tasan avioliiton päättyessä, mutta tästä voidaan poiketa laatimalla määrämuotoinen avioehtosopimus.

Kokeneet ammattilaisemme laativat avioehtosopimuksen asiakkaan toivomalla tavalla sekä antavat neuvoja kaikissa avioliittoa ja avoliittoa koskevissa varallisuusoikeudellisissa ongelmissa.

Ota yhteyttä, niin käydään tilanteesi läpi

Alkuneuvottelu on MAKSUTON !