Vi stödjer företagets verksamhet mångsidigt

Vi utför tjänster inom alla ärenden inom affärsjuridik som behövs för ert företag. Vid behov sköter vi också alla ärenden inom förvaltning för ert företag samt hjälper till vid frågor som rör företagets dagliga affärsverksamhet.

Tjänster for företag

 • Tjänster med expertkunskap
 • Avtal och företagsrätt
 • Företagsarrangemang och företagsaffärer
 • Konkursärenden och företagssanering
 • Immaterialrätt
 • Arbetsrätt
 • Fastighets- och byggnadsjuridik
 • Tvistärenden och förlikning
 • Ekonomibrottsärenden
 • Förvaltningsärenden
 • Miljöärenden
 • Konkurrensrätt
 • Offentlig anskaffning
 • Internationell affär

Kontakta oss nu och fråga mer.
 

Ta kontakt, så går vi igenom ert ärende.

Första förhandlingen är avgiftsfri

Kontakt