Bekanta dig med advokatbyråns tjänster

Vi är en erfaren advokatbyrå och vi servar alltid våra kunder personligt och med villkorslös pålitlighet. När vi utför tjänster för privatpersoner fäster vi särskild uppmärksamhet vid tjänsternas smidighet, samt vid att serva våra kunder med största möjliga förståelse och helhetstänk.

Våra tjänster innehåller lagrådgivning vid bl.a. följande situationer

 • Avtalsrättsliga tvistärenden och tvistlösningar
 • Rättegångar
 • Brottsärenden
 • Arbetsrättsliga ärenden och uppsägningssituationer
 • Förvaltnings- och ansökningsärenden
 • Skadeersättningar
 • Äktenskap och uppdelning
 • Testamente och bouppteckning samt andra arvsärenden
 • Ärenden för privat väg
 • Bostadsrätt och fastighetsaffär
 • Upphovsrätt

Vi erbjuder tjänster på finska, svenska, engelska och spanska.
Vår avsikt är att stödja våra kunder och erbjuda täckande lösningar för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

Ta kontakt, så går vi igenom ert ärende

Första förhandlingen är avgiftsfri

Kontakt