Sopimukset

Laadimme osaavasti sopimukset yrityksille. Sopimusten asianmukaisella laatimisella vältetään erilaisten ristiriitojen ja ongelmien syntyminen.

Yrityksille laadimme muun muassa erilaiset ostoa ja myyntiä ja jakelua koskevat sopimukset. Tarjoamme palvelua olemassa olevien itse laadittujen sopimusten tarkistamiseksi ja niihin liittyvien riskien kartoittamiseksi.

Johtajasopimukset

Johtajasopimus on yleinen sopimustyyppi, jonka yritys ja sen toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva henkilö tekevät tavallisesti keskenään työsopimuksen sijasta. Toisin kuin työsopimukseen, johtajasopimukseen ei sovelleta työoikeuden pakottavaa lainsäädäntöä vaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita.

Laadimme tarpeelliset sopimukset asiakkaillemme, neuvottelemme asiakkaidemme puolesta niitä koskevista ehdoista ja avustamme päämiehiämme sopimuksia koskevissa riitaisuuksissa.

Osakassopimukset

Osakassopimus on yrityksen osakkaiden keskenään solmima sopimus, jolla he pyrkivät turvaamaan oikeuksiaan heidän ja yhtiön välillä. Sopimuksen avulla torjutaan etukäteen erilaisia riskejä, jotka johtuvat osakkaiden keskinäisten ja yhtiön välisten suhteiden muutoksista.

Laadimme tarpeelliset sopimukset, neuvottelemme asiakkaidemme puolesta niitä koskevista ehdoista ja avustamme päämiehiämme sopimuksia koskevissa riitaisuuksissa.

Jakelusopimukset

Jakelusopimus on sopimustyyppi, jolla hyödykkeen valmistaja ja myyjä sopivat ehdoista, jolla myydään valmistajan hyödykkeitä.  Kun hyödykkeiden jakelusta on sovittu selvästi ja molempien osapuolten edut huomioon ottaen, hyötyy kumpikin taho sopimuksesta.

Laadimme tarpeelliset sopimukset, neuvottelemme asiakkaiden puolesta niitä koskevista ehdoista ja avustamme päämiehiämme sopimuksia koskevissa riitaisuuksissa.

Ota yhteyttä, niin käydään tilanteesi läpi

Alkuneuvottelu on MAKSUTON !