Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Olemme riidanratkaisun ammattilaisia ja hoidamme laaja-alaisesti kaikenlaiset riita-asiat tuomioistuimissa, välimiesmenettelyissä ja lautakunnissa. Pyrimme vahvasti siihen, että erimielisyydet osapuolten välillä voitaisiin sopia ennen mahdollista oikeudenkäyntiä tai viimeistään sen aikana.

Jos sovinto ei kuitenkaan ole mahdollinen, pyrimme saamaan päämiehellemme parhaan mahdollisen lopputuloksen oikeudenkäynnissä.  

Jos päämiehellä on oikeusturvavakuutus, voimme hakea asianajokustannusten korvaamista tästä vakuutuksesta.

Ota yhteyttä, niin käydään tilanteesi läpi

Alkuneuvottelu on MAKSUTON !