Välimiesmenettely

Välimiesmenettelyssä asiakkaamme saavat ratkaistua yksityisoikeudellisia asioitaan koskevat riitaisuutensa nopeasti ja vaivattomasti ilman normaalin ja hitaan oikeusprosessin mukanaan tuomaa epävarmuutta ja julkisuutta.

Kokeneet ja välimiesmenettelyyn perehtyneet lakimiehemme avustavat asiakkaitaan välitysmenettelyn eri vaiheissa näiden erityistarpeet huomioon ottaen.

Ota yhteyttä, niin käydään tilanteesi läpi

Alkuneuvottelu on MAKSUTON !